0DKK
I alt0,00 DKK
Vis indkøbskurv
Produkter
Handelsbetingelser

Køber skal ved hvert online køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver.

Generelle oplysninger

House of Sander A/S
CVR: 12806337
Fuglevangsvej 48
8700 Horsens
+45 75626477
info@houseofsander.dk

Generelle vilkår
Kun ordrer og aftaler med en skriftlig ordrebekræftelse er bindende og kun på de oplyste betingelser. Øvrige aftaler er først bindende, når de er skriftligt bekræftet af House of Sander A/S.
Alle skriftlige tilbud er gældende i 30 dage, hvilket betyder at tilbuddet skal accepteres indenfor de 30 dage, fra dateringen af tilbuddet. Såfremt der ved modtagelse af tilbuddet skulle være uoverensstemmelser om det aftalte er det købers pligt, skriftligt at gøre opmærksom på dette, således at tilbuddet kan blive rettet. I disse 30 dage er House of Sander ikke forpligtet til at reservere varerne.

Returnering
Varer tages ikke retur, medmindre der foreligger forudgående aftale herom. 
Ved returnering af varer skal følgende returformular være udfyldt og fremsendt til House of Sander. Find returformular her.

Bestillingsvarer / Specialordre / Varer som ikke lagerføres 
Der kan kræves en minimumsstørrelse på ordrer heraf. Der er ikke fortrydelsesret på levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til leverancen forbliver hos House of Sander indtil hele købesummen fuld og endegyldigt betalt, herunder eventuelle omkostninger og renter. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det leverede, så længe købesummen ikke er fuldt betalt.

Betaling 
Overskrides betalingsbetingelser sendes 1., 2., og 3. rykker til 100,-.
Hvis betaling ikke er sket efter 3. rykker, sendes Køber til inkasso. 

Reklamationsret 
Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer, og at indberette eventuelle mangler eller fejl på produkterne uden ugrundet ophold, og senest 14 dage efter leveringen.
Ved fejl eller mangler skal der fremsendes dokumentation i form af billeder og beskrivelse af disse per mail. 

Reklamation ved modtagelse af varer/transportskader
Hvis den fremsendte palle har indikationer på transportskader, skal disse dokumenteres. Ved transportskader SKAL Kunden enten afvise pallen eller underskrive med forbehold. Hvis ikke frafalder reklamationsretten og Køber vil selv stå med risiko og ansvar.
Køber skal kontrollere og undersøge en leverance uden ugrundet ophold efter leverancens modtagelse. Køber skal straks og inden 5 dage efter, give meddelelse om mangler på leverancen. Såfremt meddelelse ikke gives inden denne frist, bortfalder Købers adgang til at påberåbe sig den pågældende mangel, hvis Køber har eller burde have opdaget manglen ved undersøgelsen af leverancen.

Levering til private- og erhvervs adresser
Frankogrænser samt fragtbeløber er udregnet til erhvervsadresser. Vi leverer derfor ikke til private uden en forudgående aftalte. 
Forsendelser til erhvervs adresser vil blive leveret fragtfrit ved køb over 5.000 DKK. 

Force majeure 
Ingen af parterne står til ansvar over for den anden part i forhold til omstændigheder, som ingen part er herre over.
Skulle levering være forhindret, forsinket eller annulleret under forbehold af force majeure fritager det House of Sander ethvert ansvar.
House of Sander forbeholder sig i den forbindelse retten til at udskyde, helt eller delvist annullere ordren. 

  • Force majeure kan være:
    Arbejdskonflikter, krig, militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraft middel eller omstændigheder, i øvrigt som ligger uden for House of Sanders kontrol og som påvirker House of Sanders muligheder for at leve op til sine leveringsforpligtelser.

Sidst opdateret d. 23/3-2023

Møbelgrossist
Forhandler & business- Bliv B2B Privat- Tag et smugkig Projektorienteret- Se mulighederne